FaceBook

 S.P.D.V. Spółka Akcyjna powstała w 2011 roku, aby dostosować ofertę usług do wymogów wielu segmentów. Elastyczność w kreowaniu indywidualnej oferty stała się naszą zaletą i pozwala na budowanie przewagi nad konkurencją. Misją firmy jest świadczenie na najwyższym poziomie usług bezpiecznych dla klienta.

 

W historii działalności S.P.D.V. S.A. istotną rolę odegrali nasi klienci, którzy prowadzą obrót olejami oraz zużywają relatywnie duże ilości emulsji wodno-olejowych. Pozwoliło to na zidentyfikowanie poważnego problemu występującego zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Okazało się, iż dużym utrudnieniem dla rozwoju firm jest unieszkodliwianie i zagospodarowywanie odpadów wodno-olejowych.  W tym kontekście pojawiła się koncepcja znaczącego rozwinięcia tej gałęzi działalności. Podjęto działania przygotowawcze polegające na zleceniu przeprowadzenia badań przemysłowych zmierzających do opracowania nowej metody destabilizacji układów koloidalnych. Zlecenie objęło również przeprowadzenie prac rozwojowych dotyczących testów produkcyjnych na prototypie laboratoryjnym instalacji.

 

Sukces wspomnianych prac badawczych skłonił nas do rozwoju nowej gałęzi działalności firmy mającej na celu budowę i administrację linii produkcyjnej do oleju epoksydowanego oraz linii do unieszkodliwiania odpadów o strukturze koloidalnej.

 

Przemysłowe zagospodarowywanie olejów przepracowanych/odpadowych poprzez ich regenerację do olejów bazowych staje się głównym aspektem działalności Spółki. Tym samym wpisujemy się w kluczowy aspekt życia współczesnego człowieka jakim jest ochrona środowiska.