FaceBook

Rodzaje olejów przepracowanych:

 

      - oleje przepracowane I – oleje elektroizolacyjne i oleje do sprężarek chłodniczych,

      - oleje przepracowane II – oleje turbinowe,

      - oleje przepracowane III – pozostałe oleje smarowe, z wyjątkiem olejów emulgacyjnych i natłuszczanych.

 

Przestawiony podział olejów przepracowanych ma na celu ułatwienie selekcjonowania, a następnie ich przetwórstwa

lub regeneracji. Wymaga się, aby oleje przepracowane były płynne i nie zawierały smarów plastycznych.

 

 

Regeneracja olejów odpadowych

 

Regeneracja jest podstawowym, najbardziej racjonalnym sposobem odzysku  olejów odpadowych.

Jest to proces, w którym przez rafinację olejów odpadowych, a w szczególności przez usunięcie z nich zanieczyszczeń,

produktów utleniania i dodatków, uzyskiwane są oleje bazowe.

Jeżeli regeneracja olejów odpadowych jest niemożliwa, oleje powinny być poddawane innym procesom odzysku

– dopuszcza się wówczas ich unieszkodliwianie.